REISGIDS

DIENSTEN

INFORMATIE

INTERNET

Videos


KORTE GESCHIEDENIS VAN BUENOS AIRES

Pedro de Mendoza was een Spaanse ontdekkingsreiziger afkomstig uit een adellijke familie in de Andalusische stad Guadix in de provincie Granada. History Buenos Aires Na een militaire opleiding te hebben gevolgd in Europa, werd hij er in 1529 op uitgestuurd door Keizer Karel de Vijfde om het gebied rond de Rio de la Plata te veroveren. Hij zou hiervoor in ruil 2000 ducaten ontvangen, en kreeg er nog eens 2000 vooruitbetaald, op voorwaarde dat hij binnen twee jaar 1000 kolonisten naar het gebied zou brengen, wegen zou aanleggen en 3 forten zou bouwen. In 1534 zeilde hij af van Sanlúcar de Barrameda met een vloot die bestond uit 11 schepen en 1200 bemanningsleden. Een verschrikkelijke storm blies de vloot uit koers en het schip strandde op de kust van Brazilië. Men denkt dat daar Mendoza´s luitenant, Osario, werd vermoord. Betrouwbare bronnen zeggen dat dit in opdracht van Mendoza zelf gebeurde, omdat hij Osario verdacht van gebrek aan loyaliteit. Uiteindelijk bereikte Mendoza de monding van de Rio de la Plata en op 2 februari 1536 stichtte hij de stad Buenos Aires. Er braken ziektes uit, en de kolonisten kregen aanvallen te verduren van de Indiaanse bevolking, de Querandi. Mendoza’s broer, Diego, werd vermoord, net als driekwart van zijn mannen, en de inheemse bevolking nam tenslotte de stad in en stak deze in brand. Teleurgesteld liet Mendoza Juan de Ayolas achter met de opdracht over de plek te waken, en zeilde zelf terug naar Spanje in 1537. Onderweg stierf hij echter aan een aanval van krankzinnigheid. Tenslotte werd Buenos Aires in 1541 geheel verlaten, en de kolonisten vertrokken naar Asunción. De stad die Mendoza stichtte was gelegen in het district dat nu San Telmo het, ten zuiden van het centrum van de stad.

History Buenos Aires In 1580 arriveerde Juan de Garay, een Spaanse veroveraar, per zeilschip vanuit Asunción (de tegenwoordige hoofdstad van Paraguay), over de rivier de Paraná. Hij had al eerder een aantal steden in Argentinië gesticht, waarvan vele aan de rivier de Paraná, en in Santa Fé, een welbekende provincie in het tegenwoordige Argentinië. in 1573. In zijn functie als luitenand gouverneur van de provincies van de Rio de la Plata, stichtte hij een permanente nederzetting in Buenos Aires, dat niet meer bewoond was geweest sinds de stad in 1541 verlaten werd.

Bloeiende handel bracht de stad welvaart, maar tijdens het grootste deel van de 17e en de 18e eeuw, liet Spanje alle handel met Europa via de Peruaanse hoofdstad Lima verlopen, zodat er daar belasting over kon worden geїnd. De ontevredenheid hierover onder de handelaren in Buenos Aires leidde tot het ontstaan van een zwarte markt. Toen koning Karel de 3e van Spanje hierover hoorde, versoepelde hij de handelsbeperkingen, en verklaarde Buenos Aires tegen het einde van de 18e eeuw tenslotte tot open haven.

Tijdens de Britse invasie in de Rio de la Plata voerden de Britse troepen twee maal zonder succes een aanval uit op Buenos Aires, in 1806 en in 1807. Op 25 mei 1810 zette de Creoolse bevolking van Buenos Aires de Spaanse Vicekoning af en stelden een regering aan. 25 Mei wordt in Argentinë nu gevierd als een belangrijke nationale feestdag. De officiële onafhankelijkheid van Spanje werd verklaard in 1816.

History Buenos Aires De constructie van een spoorwegennetwerk in Argentinië in de tweede helft van de 19e eeuw zorgde ervoor dat de pampa’s bewoond raakten en dat er producten werden verbouwd die konden worden verhandeld en geëxporteerd. De economische groei van de stad trok in de jaren ’20 van de vorige eeuw vele immigranten uit Europa aan, en Buenos Aires groeide al snel uit tot een populaire bestemming. Er vormden zich krottenwijken (‘villas miserias’) rond de industriële delen van de stad, die daar tot in de jaren ’50 bleven bestaan. Buenos Aires bevond zich midden in het ‘Peronisme’, wat de oorzaak vormde voor de beroemde demonstratie van 17 oktober 1945 (‘Día de la Lealtad’). Deze demonstratie vond plaats op de Plaza de Mayo, later een plaats waar vele grote demonstraties zouden worden gehouden en waar het overgrote deel van de politieke gebeurtenissen van het land door het jaar heen zouden gaan plaatsvinden.

Buenos Aires heeft een rijke geschiedenis, en is bezig uit te groeien tot een stad vol smaak, charme en levendigheid, met veel verschillende culturen. Dankzij de enorme bloei van de toeristenindustrie, en de karakteristieke buurten die tesamen de stad vormen, is Buenos Aires verworden tot een juweeltje in Zuid-Amerika met een karakter dat onvergelijkbaar is met dat van welke andere stad in de wereld dan ook.


SPONSORED BY

Learn Spanish


© 2002 - 2023 aboutbuenosaires.org your travel guide of Buenos Aires - All Rigths Reserved
Share This
Facebook
Twitter
LinkedIn
Share:
0
0
Follow us on: